Bytový dům Papírna - Plzeň - Etapa C,J,D

Probíhající výstavba - Po úspěšném dokončení etapy "A" v srpnu 2023 pokračujeme provedením monolitických konstrukcí navazující etapy, konkrétně objekty C,D a J. Vizualizace převzata z webu www.nova-papirna.cz. Předpokládaný termín dokončení - 02/2025.

© 2020 - MAVI monolity s.r.o. | www.zhotoveniwebu.cz