Bytový dům Železniční / Rejskova - Plzeň - probíhající výstavba

Probíhající výstavba - Provedení monolitických konstrukcí spodní stavby bytového domu "Železniční / Rejskova" v Plzni. Konstrukce rozsáhlých garáží v 1.pp prováděny systémem "bílé vany", konstrukce 1.pp a 1.NP investor ponechá jako pohledové. Předpokládaný termín dokončení 10/2021. 

© 2020 - MAVI monolity s.r.o. | www.zhotoveniwebu.cz