top of page
Bytový dům Slovanská – Plzeň

MÁME POSTAVENO

Bytový dům Slovanská – Plzeň

Zahájení stavby

02/2021

Dokončení stavby

10/2021

Status

Dokončená realizace

Bytový dům Slovanská – Plzeň

Provedení monolitických konstrukcí bytového domu v Plzni. Sedmi podlažní objekt, jehož nosnou konstrukci tvoří kompletně železobetonové konstrukce. Spodní 3 podlaží prováděna z části formou jednostranného bednění k záporovému pažení.

bottom of page