top of page

Podmínky užití

1. OBECNÉ INFORMACE

2. DEFINICE KLÍČOVÝCH POJMŮ

3. POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Uživatelé jsou oprávněni používat webové stránky pouze pro legální účely. Je zakázáno používat stránky způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat nebo přetížit naše servery nebo sítě připojené k našim serverům.

4. ODPOVĚDNOST

Společnost MAVI monolity s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo zvláštní škody vyplývající z používání nebo nemožnosti používání webových stránek nebo jakéhokoli obsahu na nich zveřejněného.

5. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Veškerý obsah na webových stránkách, včetně textů, grafiky, log, ikon tlačítek, obrázků, zvukových klipů a softwaru, je majetkem společnosti MAVI monolity s.r.o. nebo jejích poskytovatelů obsahu a je chráněn českými a mezinárodními zákony o autorských právech.

6. ODKAZY NA TŘETÍ STRANY

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou vlastněny nebo kontrolovány společností MAVI monolity s.r.o. Nenese žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany soukromí nebo praktiky webových stránek třetích stran.

7. ZMĚNY PODMÍNEK

Společnost MAVI monolity s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky použití. Jakékoli změny budou zveřejněny na této stránce a vstoupí v platnost okamžitě po jejich zveřejnění. Doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste byli informováni o případných změnách.

8. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Tyto podmínky použití se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy České republiky. Jakékoli spory vyplývající z těchto podmínek budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

bottom of page